SỬA CHỮA MÁY MÓC

Chuyên sửa chữa máy móc công trình mỏ, động cơ, hộp số các loại.

SẢN XUẤT THIẾT BỊ

Sản xuất thiết bị vận tải, phụ tùng ô tô máy mỏ, sản phẩm phục vụ sản xuất xi măng, nhiệt điện

CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Chế tạo sản phẩm kết cấu, nhà xưởng, hệ thống tuyển than, băng tải cao su, băng tải xích,...

Chào mừng bạn tới VVMI

Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI

Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc – VVMI trong quá trình xây dựng và phát triển, để phù hợp với từng gian đoạn, Công ty có các tên gọi sau:

► Nhà máy Cơ khí sửa chữa Bắc Thái trực thuộc Tổng công ty Mỏ (7/1968 -12/1969)
► Nhà máy Cơ khí mỏ Việt Bắc - Tổng công ty Mỏ (12/1968 – 2/1974)
► Xưởng cơ điện – Trực thuộc mỏ than Bắc Thái (2/1974 – 11/1981)
► Nhà máy Cơ khí mỏ Bắc Thái trực thuộc Công ty than Nội Địa (11/1981- 2006)
► Nhà máy Cơ khí mỏ -VVMI trực thuộc Công ty TNHH 1TV Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (11/ 2006 đến 8/2007).
► Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI (từ tháng 9/2007 đến nay)
► Công ty hiện có gần 155 cán bộ và người lao động.

TÌM HIỂU THÊM

MỘT SỐ SẢN PHẨM NỔI BẬT

Tất cả sản phẩm