Sản xuất thiết bị vận tải đường sắt, thiết bị thuỷ, phụ tùng ô tô, máy mỏ

Sản xuất thiết bị vận tải đường sắt, thiết bị thuỷ, phụ tùng ô tô, máy mỏ: Toa xe, giường toa, Vỏ vi sai cầu, mâm phanh, vỏ hộp truyền lực, rô tuyn, trục các loại, bạc các loại... ; xe goòng 1-3 tấn, phụ tùng cụm tời, quạt gió, các loại răng gầu ЭКГ, răng gầu máy xúc thủy lực các loại...