Lịch sử hình thành và thành tích

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tiền thân của Công ty cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI là Nhà máy cơ khí mỏ Bắc Thái được thành lập vào ngày 23 tháng 7 năm 1968, đến năm 2007 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc – VVMI theo Quyết định số: 1862/QĐ-HĐQT ngày 6/8/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam.

MỘT SỐ THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG

-  Từ những năm 1970, Nhà máy cơ khí mỏ Bắc Thái là thương hiệu nổi tiếng về  sửa chữa thiết bị máy mỏ cho tập đoàn than việt nam không chỉ ở Thái Nguyên mà còn vươn xa đến các tỉnh Quảng Ninh, Lạng sơn, Lào cai…. Nhiều năm liền liên tục, công ty được công nhận danh hiệu ( đã có thành tích xuất sắc trong công tác sửa chữa thiết bị và chế tạo)

- Tập thể Đảng bộ, chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của công ty đạt được nhiều danh hiệu thi đua và khen thưởng của các cấp, được Tập đoạn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Công đoàn ngành, UBND Tỉnh Thái Nguyên biểu dương và khen thưởng.

Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2008-2012)

 

 Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thái Nguyên (năm 2017)

 

 Bằng khen của Bộ Công thương năm 2017

 

 Bằng khen của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (trong nhiều năm)

 

Đây cũng là động lực để toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc – VVMI tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao.