Sửa chữa trung đại tu các loại xe phục vụ khai thác mỏ và vận tải

Sửa chữa trung đại tu các loại xe phục vụ khai thác mỏ và vận tải: CAT773, CAT769D, KOMATSU, SCANIA BELAZ, KpAZ, HYUNDAI, KAMAZ, SAMSUNG, ...