Sửa chữa các loại máy xúc, gạt, động cơ, hộp số

Sửa chữa các loại máy xúc, gạt, động cơ, hộp số như: CAT, KOMATSU, HITACHI, KAWASAKI, TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC, XÚC ĐIỆN ЭКГ-5A, Э2503,...