Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc – VVMI

1.       Đúc thép

2.       Xây dựng nhà các loại

3.       Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác( công trình công nghiệp).

4.       Vận tải hàng hóa đường bộ.

5.       Sửa chữa thiết bị khác( thiết bị khai thác mỏ, sàng tuyển, xi măng, nhiệt điện và phương tiện vận tải).

6.       Sửa chữa máy móc thiết bị.

7.       Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe.

8.       Sản xuất các cấu kiện kim loại.

9.       Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động.

10.   Hoạt động kiến trúc và  tư vấn kỹ thuật có liên quan( tư vấn, thiết kế các sản phẩm cơ khí cho công trình công nghiệp, dân dụng).

11.   Hoạt động dịch vụ và hỗ trợ khác liên quan đến vận tải( Cẩu đỡ nâng hàng).

12.   Gia công cơ khí.

13.   Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

14.   Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác (thiết bị, phụ tùng, hàng hóa phụ vụ sản xuất kinh doanh cơ khí.