SỬA CHỮA TRUNG ĐẠI TU MÁY XÚC CAT 320C

Mã sản phẩm: SỬA CHỮA TRUNG ĐẠI TU MÁY XÚC CAT 320C

Sửa chữa trung đại tu Máy xúc CAT 320C

Chi tiết sản phẩm

- Động cơ: Cat C7.1

- Tổng công suất : 213HP ( 159KW)

- Độ sâu đào tối đa (cần 6.15 m, tay gầu 3.2 m): 7260 mm

- Tầm vươn tối đa từ mặt đất (cần 6.15 m, tay gầu 3.2 m): 10 690 mm

- Độ cao chất tải tối đa (cần 6.15 m, tay gầu 3.2 m):6930 mm

- Khối lượng vận hành: 29 400 kg