Công ty Cổ phần Cơ Khí Mỏ Việt Bắc

Địa chỉ: Xã Cù Vân- Huyện Đại Từ- Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 208 2212 925

Fax: (+84) 208 3725 113

Email: cokhimovietbac.vvmi@gmail.com

Website: www.cokhimovietbac.com